Cennik

Rodzaj biletucenauwagi
Czas pobytuDni powszednieSoboty, niedziele
Normalny Za pierwszą godzinę12,00 zł12,00 zł
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,20 zł0,20 zł
Ulgowy Za pierwszą godzinę9,00 zł9,00 zł Przysługuje dzieciom powyżej 4 lat oraz uczniom i studentom do ukończenia 25 roku życia za okazaniem legitymacjii
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
Szkolny Za pierwszą godzinę6,00 zł/osoba6,00 zł/osoba Przysługuje dzieciom powyżej 4 lat oraz uczniom do ukończenia 18 roku życia, zamieszkujących Gminę Chocianów, za okazaniem legitymacji
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
Rodzinny Za pierwszą godzinę9,00 zł/ osoba9,00 zł/ osoba Co najmniej 3 osoby, w tym rodzic
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
Senior Za pierwszą godzinę9,00 zł9,00 zł Za okazaniem legitymacji emeryta -rencisty
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
KARTA DUŻEJ
RODZINY

Za pierwszą godzinę9,00 zł/ osoba9,00 zł/ osoba Za okazaniem ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
Fitness Za pierwszą godzinę25,00 zł/osoba25,00 zł/osoba Zajęcia grupowe z instruktorem
(aktywne zajęcia 45 minut, 15 minut basen lub sauna) Wejście jednorazowe
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł 0,15 zł
Mały pływak Za pierwszą godzinę30,00 zł/osoba30,00 zł/osoba 1 dziecko (powyżej3 lat do 5 lat) i 1 osoby dorosłej (30 minut szkolenia + 30 minut sauny lub basenu) Wejście jednorazowe
Za każdą dodatkową kolejną minutę0,15 zł0,15 zł
Szkoleniowy-1 Za pierwszą godzinę60,00 zł 60,00 zł Zajęcia indywidualne z instruktorem pływania (50 minut basen + 10 minut sauna lub jakuzzi)
Za każdą dodatkową minutę 0,15 zł0,15 zł
Szkoleniowy-2 Za pierwszą godzinę75,00 zł80,00 zł Zajęcia 2 osoby z instruktorem pływania (50 minut basen + 10 minut sauna lub jakuzzi)
Za każdą dodatkową minutę0,15 zł 0,15 zł
Szkoleniowy-3 Za pierwszą godzinę100,00 zł100,00 zł Zajęcia 3 osoby z instruktorem pływania (50 minut basen + 10 minut sauna lub jakuzzi)
Za każdą dodatkową minutę0,15 zł 0,15 zł
REJESTROWANE WEJŚCIA BEZPŁATNE
BEZ OPŁATJUNIOR
Dzieci do lat 4,
Za okazaniem dokumentu
BEZ OPŁATREHABILITACYJNY
Osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Chocianów wraz z opiekunem
Za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej
BEZ OPŁATSENIOR 60+
Dla posiadaczy Chocianowskiej karty Seniora
Za okazaniem karty Seniora
OPŁATY DODATKOWE
* Odpłatność zniżkowa dla Organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy dla realizacji zadań statutowych, w szczególności: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje harcerskie, kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zawartych umów lub organizują imprezy objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz dla jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów, za uprzednią zgodą Dyrektora, pierwszeństwo najmu maja klienci komercyjni
Usługa* Odpłatność zniżkowaPełna odpłatność
Wynajęcie toru - godzina50,00 zł
80 zł
OPŁATA ZA ZGUBIONY LUB
ZNISZCZONY TRANSPONDER lub
KLUCZYK
100 zł100 zł
WYNAJĘCIE BASENU
( tylko niecka) - za godzinę
od 100 zł do 150 zł (w zależności od dnia i godziny najmu)300 zł
WYNAJĘCIE BASENU Z JACUZZI I SAUNĄod 210 zł do 300 zł (w zależności od dnia i godziny najmu)400 zł
OPŁATA ZA WYDANIE KARNETU -
Jednorazowo przy pierwszym wykupieniu karnetu
20 zł20 zł
KARNETY
Karnet kwotowyZakupNaładowanie WażnośćWydanie karnetu płatne jednorazowo Pobyt na basenie rozliczany według cennika Karnet ważny na okaziciela Karnet jest odnawialny, można go doładować w dowolnym momencie
30 24zł30 zł30 dni
50 40zł40zł 60 dni
100 80zł80zł 90 dni
Karnet Fitness80 zł Obejmuje 4 zajęcia dla 1 osoby dorosłej (45 minut aktywnego treningu + 15 minut sauny lub basenu)30 dni Wydanie karnetu płatne jednorazowo, karnet ważny na okaziciela, karnet jest odnawialny.
Karnet „ Mały Pływak"100 zł Obejmuje 4 zajęcia dla 1 dziecka ( powyżej3 lat do 5 lat ) i 1 osoby dorosłej (30 minut szkolenia + 30 minut sauny lub basenu) 30 dni Wydanie karnetu płatne jednorazowo, karnet ważny na okaziciela, karnet jest odnawialny.