Projekty

2021-03
 Projekt Umiem Pływać
W  Delfinku realizowane są zajęcia nauki pływania w ramach projektu Umiem pływać. To już kolejna edycja projektu, w którym biorą udział uczniowie z gminnych szkół podstawowych. Program lekcji pływania został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego w taki sposób, by sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka.
Główne cele projektu:
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Projekt pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierany przez Dolnośląską Federację Sportu.