Projekty

2021-03
 Projekt Umiem Pływać
Od marca do czerwca na naszym Delfinku realizowane są zajęcia nauki pływania w ramach projektu Umiem pływać. To już kolejna edycja projektu, w którym biorą udział uczniowie z gminnych szkół podstawowych. Program lekcji pływania został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego w taki sposób, by sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka.
Główne cele projektu:
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Projekt pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierany przez Dolnośląską Federację Sportu.


Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Od marca 2019 roku uczniowie klasy I c, I d, II a, II b, II c, II d, III a oraz III b będą uczestniczyć w projekcie „Umiem Pływać”. Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się na pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Chocianowie, wszyscy rodzice oraz opiekunowie zostali poinformowani w jakich dniach i o której godzinie będą odbywały się zajęcia. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorami prowadzącymi zajęcia: pani Anna Piasecka, pani Beata Włodarczyk, pan Daniel Bukowski oraz pan Jarosław Mołodyński.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki

wspierany przez Dolnośląska Federacja Sportu

Harmonogram_UP_2019_I_etap